Με γνώμονα την προληπτική προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 αλλά και τη συνέχεια της εύρυθμης εξυπηρέτησης του πολίτη, το Υπουργείο Δικαισσύνης εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:

α) Η εξυπηρέτηση του κοινού  γίνεται  ΜΟΝΟ για επείγουσες υποθέσεις και ΜΟΝΟ  κατόπιν  καθορισμένου ραντεβού  

β)Για αντίγραφα ποινικού μητρώου, οι πολίτες  παρακαλούνται  να απευθύνονται στα τηλέφωνα : 213.307043, 213.307044 & 213.307046, ή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: mtoutounopoulou@justice.gov.gr ή ypdipimi@otenet.gr, προκειμένου να ορισθεί  η ημέρα και η ώρα προσέλευσής τους.