Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2 , για την διευκόλυνση των προς κατάταξη υπόχρεων Στρατιωτικής Θητείας, ισχύουν τα παρακάτω, με  εφαρμογή από το Σάββατο 07 Νοεμβρίου 2020 έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020:

α. Οι υπηρεσίες και τα ΝΠΔΔ που υπάγονται στο ΥΠΕΘΑ θα λειτουργούν, με το ελάχιστο απαιτούμενο προσωπικό, αναλόγως των λειτουργικών αναγκών τους.

 β.  Αναστέλλεται η λειτουργία των Στρατολογικών Γραφείων και λοιπών υπηρεσιών στις οποίες υπάρχει άμεση επαφή ή επικοινωνία µε το κοινό, ενώ η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται µέσω διαδικτύου, όπου μπορούν να ικανοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό σχετικά αιτήματα ή να παρασχεθούν πληροφορίες. Για πρόσβαση στις αντίστοιχες ιστοσελίδες, επισκεφτείτε το www.mod.mil.gr/syndesmoi

 γ. Όσοι στρατεύσιμοι προσέλθουν για κατάταξη σε Σημείο Υποδοχής Οπλιτών και μετά την υποβολή τους σε γρήγορο έλεγχο (RAPID TEST COVID-19) διαγνωστούν θετικοί, θα κατατάσσονται κανονικά και θα παραμένουν σε προκαθορισμένο χώρο μέχρι την ίασή τους.

δ.  Όσοι στρατεύσιμοι διαπιστώσουν ότι είναι θετικοί στον COVID-19 πριν καταταγούν, να απευθύνονται στο κατά περίπτωση αρμόδιο Φρουραρχείο, προκειμένου να εκδοθεί ιατρική γνωμάτευση και να αλλάξει η ημερομηνία κατάταξής τους μετά την ίασή τους.

ε. Αναφορικά με την μετακίνηση των προς κατάταξη στρατεύσιμων, το σημείωμα κατάταξης αποτελεί αποδεικτικό για την αναγκαιότητα μετακίνησης αυτών και των γονέων τους, οι οποίοι δύνανται να τους συνοδεύουν. Στους γονείς των κατατασσόμενων θα επιδίδεται βεβαίωση κατάταξης στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών ως δικαιολογητικό επιστροφής στην μόνιμη κατοικία τους.          

Τέλος, επισημαίνεται ότι αποτελεί ατομική ευθύνη η σχολαστική τήρηση των μέτρων προστασίας από την πανδημία, δίνοντας έμφαση στην τήρηση της ατομικής υγιεινής, στη σωστή χρήση μάσκας και στους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης.