Εκδήλωση αναγνώρισης της προσφοράς της Ομάδας Εκπαιδευτικών και πιστοποιημένων Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ) που συμμετείχαν στις βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης την περίοδο του κορονοϊου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30/6/2020 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Οι συμμετέχοντες – Δέκα(10) Εκπαιδευτικοί και Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) πιστοποιημένοι Διερμηνείς Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), έξι (6) επαγγελματίες πιστοποιημένοι διερμηνείς του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και δύο (2) Κωφοί Νοηματιστές – δήλωσαν, όλοι εθελοντικά, συμμετοχή για την διερμηνεία στην Ελληνικής Νοηματική Γλώσσα και παρείχαν διερμηνεία 158 μαθημάτων και για τους 3 Κύκλους των εκπομπών του προγράμματος της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης «Μαθαίνουμε στο Σπίτι!».

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ: