Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης  και διευκόλυνσης της οικονομίας, παρέχει τη δυνατότητα  σε μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον Κορονοϊό SARS-COV-2, ή η λειτουργία τους επηρεάζεται άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της εμφάνισης και διασποράς του Κορονοϊού SARS-COV-2, κατά το μήνα Απρίλιο 2021, να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως την 4η Ιουνίου 2021.

Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

ΦΕΚ Β’ 2317/01-06-21

ΦΕΚ Β’ 2224/26-05-21

ΦΕΚ Β’ 2025/18-05-21