Η κυβέρνηση, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης  και διευκόλυνσης της οικονομίας, παρέχει τη δυνατότητα  σε μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις, για τις οποίες ίσχυσαν ειδικά και έκτακτα μέτρα περί απαγόρευσης ή αναστολής λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορονοϊό SARS-CoV-2 η λειτουργία τους επηρεάζεται άμεσα από τα περιοριστικά μέτρα λόγω της εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2, κατά το μήνα Απρίλιο 2021, να υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» έως την 1η Ιουνίου 2021. Ο δικαιούχος οφείλει να υποβάλει επίσης, μέσω της πλατφόρμας, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2021 Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.

    Η ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

ΦΕΚ Β’ 3268/22-07-2021

ΦΕΚ Β’ 2025/18-05-21