Η Κυβέρνηση με στόχο την ελάφρυνση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις συνέπειες της πανδημίας  και τη στήριξη της ελληνικής οικονομίας προχωρά και σε 4ο κύκλο του μέτρου οικονομικής ενίσχυσης, «Επιστρεπτέα Προκαταβολή». Το μέτρο θα αφορά επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020.

H διαδικασία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙV πραγματοποιείται έως την 30η Νοεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Δικαιούχοι της στηριξης απο τον  4ο κυκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής δύνανται να είναι και επιχειρήσεις που δεν παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας απόφασης.

Επισημαίνεται ότι το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται υπό τον όρο διατήρησης του επιπέδου απασχόλησης έως την 31η Μαρτίου 2020.

 Αριθμ. ΓΔΟΥ 281 (B’ 5047/14.11.2020)