Διευκολύνσεις για γονείς λόγω νόσησης τέκνων– Ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων

Σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 62 του Ν. 4886_2022 (Φ.Ε.Κ. Α’ 12/22.01.2022) προβλέπονται διευκολύνσεις για τους γονείς όταν τα παιδιά τους νοσούν από κορονοϊό SARS-COV-2 και θεσπίζεται ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα με ισχύ έως τις 15 Απριλίου 2022 και δυνατότητα παράτασης. Συγκεκριμένα: Α. Οι εργαζόμενοι γονείς στο ιδιωτικό τομέα, σε περίπτωση …

Διευκολύνσεις για γονείς λόγω νόσησης τέκνων– Ειδική άδεια ασθενείας εργαζομένων Read More »