Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID19

Δεδομένης της τρέχουσας επιδημιολογικής κατάστασης λόγω της αυξημένης διασποράς του κορονοϊου SARS-CoV-2 στη χώρα μας και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας , το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με νεότερες συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των επιστημονικών δεδομένων που καταδεικνύουν ότι,  η ορθή χρήση της  είναι το πιο …

Συστάσεις αναφορικά με την χρήση της μάσκας στο πλαίσιο της πανδημίας COVID19 Read More »