Ημέρα: 18 Φεβρουαρίου 2021

COVID_MAP_LEVEL4_17_02

Μάσκα Σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Μετακινήσεις Για τη μετακίνηση των εργαζομένων χρειάζεται το σχετικό έγγραφο από το ΠληροφοριακόΣύστημα Εργάνη και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, χρειάζεται η Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr. Επιτρέπονται οι μετακινήσεις με χρήση SMS (ή με τη συμπλήρωση της φόρμας κατ’εξαίρεση μετακίνησης που …

COVID_MAP_LEVEL4_17_02 Read More »

COVID_MAP_LEVEL5_17_02

Μάσκα Σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Μετακινήσεις Για τη μετακίνηση των εργαζομένων χρειάζεται το σχετικό έγγραφο από το ΠληροφοριακόΣύστημα Εργάνη και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, χρειάζεται η Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr. Επιτρέπονται οι μετακινήσεις με χρήση SMS (ή με τη συμπλήρωση της φόρμας κατ’εξαίρεση μετακίνησης που …

COVID_MAP_LEVEL5_17_02 Read More »

COVID_MAP_LEVEL3_17_02

Μάσκα Σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Μετακινήσεις Για τη μετακίνηση των εργαζομένων χρειάζεται το σχετικό έγγραφο από το ΠληροφοριακόΣύστημα Εργάνη και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, χρειάζεται η Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr. Επιτρέπονται οι μετακινήσεις με χρήση SMS (ή με τη συμπλήρωση της φόρμας κατ’εξαίρεση μετακίνησης που …

COVID_MAP_LEVEL3_17_02 Read More »

COVID_MAP_LEVEL2_17_02

Μάσκα Σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Μετακινήσεις Για τη μετακίνηση των εργαζομένων χρειάζεται το σχετικό έγγραφο από το ΠληροφοριακόΣύστημα Εργάνη και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, χρειάζεται η Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου που είναι διαθέσιμη στο forma.gov.gr. Επιτρέπονται οι μετακινήσεις με χρήση SMS (ή με τη συμπλήρωση της φόρμας κατ’εξαίρεση μετακίνησης που …

COVID_MAP_LEVEL2_17_02 Read More »