Ημέρα: 17 Απριλίου 2020

Μένουμε Ασφαλείς – Λήψη θαλάσσιου λουτρού (κολύμπι)

Με την παύση ισχύος του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού έχει παύσει και η σχετική απαγόρευση λήψης θαλασσίου λουτρού (κολύμπι). .

Οφειλές από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδιού

Για την αποζημίωση των επιβατών που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους και για το χρονικό διάστημα από 25/02/2020 έως και 31/10/2020, προβλέπεται η  δυνατότητα παροχής πιστωτικού σημειώματος ισχύος …

Οφειλές από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδιού Read More »

Διασφάλιση της αναγκαίας θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών

Η κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλίσει την αναγκαία θαλάσσια διασύνδεση νησιών και ηπειρωτικής χώρας για την επαρκή και αποτελεσματική μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων, προέβλεψε τη δυνατότητα εκτάκτων αναθέσεων συμβάσεων δημόσιας υπηρεσίας για συγκεκριμένο δρομολόγιο ή δρομολόγια στο κύριο και τοπικό ακτοπλοϊκό δίκτυο. Η περίοδος εφαρμογής των ρυθμίσεων για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των …

Διασφάλιση της αναγκαίας θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών Read More »

Μέτρα για πλοία υπό ελληνική σημαία – Παράταση πιστοποιητικών πλοίων

Η κυβέρνηση λαμβάνει μέτρα για την απρόσκοπτη δραστηριοποίηση πλοίων υπό ελληνική σημαία στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες, εξαιτίας της πανδημίας του COVID19, δεν καθίσταται δυνατή η διενέργεια των απαιτούμενων, από την εθνική ή διεθνή νομοθεσία, επιθεωρήσεων των πλοίων είτε από τις Εθνικές Αρχές είτε από τους αναγνωρισμένους οργανισμούς. Έτσι, προβλέπεται δυνατότητα παράτασης τόσο του …

Μέτρα για πλοία υπό ελληνική σημαία – Παράταση πιστοποιητικών πλοίων Read More »

Μέτρα για Ναυτικούς – Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών

Η κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εργασία επί πλοίου, ιδίως των ναυτικών της ποντοπόρου ναυτιλίας, αποφάσισε την παράταση για χρονικό διάστημα έξι μηνών όλων των αποδεικτικών ικανότητας των Ελλήνων ναυτικών τα οποία, λόγω της Διεθνούς Σύμβασης STCW ’78, έληξαν ή πρόκειται να λήξουν μέχρι την 30.06.2020. Επίσης, αντίστοιχη παράταση παρέχεται και στα πιστοποιητικά αναγνώρισης …

Μέτρα για Ναυτικούς – Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών Read More »