Η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη  έκτακτων μέτρων στήριξης  και διευκόλυνσης της αγοράς εργασίας έως τις 28 Φεβρουαρίου στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19. 

Πιο αναλυτικά, τα συγκεκριμένα μέτρα διαμορφώνονται ως εξής:

1. Υποχρεωτική προαναγγελία από 11/2/2021 ως και 14/2/2021 των αναστολών συμβάσεων εργασίας για τον μήνα Φεβρουάριο

2. Επέκταση του «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως τις 31 Μαρτίου 2021.

3. Ενεργοποιούνται εκ νέου οι άδειες ειδικού σκοπού με το κλείσιμο σχολικών μονάδων.

4. Διατηρείται στο 50% το ποσοστό υποχρεωτικής τηλεργασίας, όπου αυτή είναι εφικτή.

5. Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) 

6. Ευελιξία δύο ωρών στην προσέλευση και αποχώρηση & χορήγηση ολιγόωρης άδειας για διενέργεια τεστ 

7. Ειδική πλατφόρμα από την ερχόμενη εβδομάδα υποβολής δήλωσης από εργοδότες σε επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων για πραγματοποίηση rapid test σε εργαζομένους, εφόσον αυτοί το επιθυμούν

8. Εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μπορούν, κατόπιν αιτήματός τους προς τον εργοδότη τους, μπορούν να παρέχουν την εργασία τους με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας ή να παρέχουν εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με κοινό ή να τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους για το χρονικό διάστημα που αιτείται ο εργαζόμενος και πάντως όχι πέραν της 28/2/2021. 

9. Επεκτείνεται το μέτρο υποβολής μονομερών δηλώσεων για αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2020.

10. Με υποβολή μονομερούς δήλωσης, άνεργοι από τον κλάδο τουρισμού-επισιτισμού για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση επαναπρόσληψης θα λάβουν έκτακτη αποζημίωση 400 ευρώ (προσαυξημένη κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο) για Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

11. Με ΚΥΑ που θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες, καθίστανται δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 ξεναγοί, τουριστικοί συνοδοί,  εποχικοί εργαζόμενοι σε τουριστικά γραφεία, χειμερινά καταλύματα, χιονοδρομικά κέντρα.

12. Παρατείνεται για 2 μήνες η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων –για όσους δικαιούχους έληξε ή θα λήξει τον Ιανουάριο και αντίστοιχα τον Φεβρουάριο 2021.

13. Χορηγείται ειδική οικονομική ενίσχυση για επιχειρήσεις-εργοδότες ξενοδοχειακών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας, με περισσότερους από 50 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και τη δημιουργία νέων.

14. Κάλυψη εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για το διάστημα 01.09.2020-31.03.2021 στα τουριστικά καταλύματα 12μηνης λειτουργίας, βάσει των ακαθαρίστων εσόδων τους.

15. Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στις επιχειρήσεις πολιτισμού.

Δελτίο τύπου Υ.Π.Ε.Κ.Υ.Π.