Στο πλαίσιο των μέτρων για τον κορονοϊό, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού κατανέμει 1.350.000 ευρώ από πόρους του στις Περιφέρειες, προκειμένου να διατεθούν για συναυλιακές εκδηλώσεις εντός του καλοκαιριού 2020.

Το ποσό του 1.350.000 ευρώ θα κατανεμηθεί ως εξής:

– Περιφέρεια Αττικής 200.000 ευρώ

– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 150.000 ευρώ

– Οι λοιπές 10 Περιφέρειες (πλην Ηπείρου) θα λάβουν 100.000 ευρώ περίπου.