Καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μάσκας στους δημόσιους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους όλων των επιβατηγών και επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων, των ημερόπλοιων, των θαλασσίων ταξί και των λαντζών. Στα παραπάνω πλοία και σκάφη απαγορεύεται η οργάνωση και πραγματοποίηση εκδηλώσεων διασκέδασης.

Εξαιρούνται:

α) τα άτομα για τα οποία η χρήση μάσκας δεν ενδείκνυται για ιατρικούς λόγους που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα, όπως λόγω αναπνευστικών προβλημάτων

β) τα παιδιά ηλικίας κάτω των τριών (3) ετών.

Για κάθε παράβαση των ως άνω επιβάλλεται κατά περίπτωση:

 α) στους επιβάτες, τους ναυτικούς πράκτορες και τα μέλη του πληρώματος διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ

 β) στον πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή και τον πλοίαρχο διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 (ΦΕΚ 3611Β/28-08-2020)

ΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 50176 (ΦΕΚ Β 3330/2020)

ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 49329 (ΦΕΚ 3224Β/31.07.2020)

ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 48967 (ΦΕΚ 3162Β/31.07.2020)