Με στόχο την αποτροπή της διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2, η κυβέρνηση έλαβε έκτακτα μέτρα, τα οποία ισχύουν για το σύνολο της Επικράτειας από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 ανά πεδίο δραστηριότητας και επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης (επιτήρησης, αυξημένου κινδύνου, πολύ αυξημένου κινδύνου και μητροπολιτικών περιοχών). 

Πιο συγκεκριμένα, ένα από τα μέτρα αποτελεί η αναστολή λειτουργίας όλων των ζωολογικών κήπων και των φυσικών βιότοπων στο σύνολο της επικράτειας και για κάθε επίπεδο επιδημιολογικής επιβάρυνσης όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω πίνακα:

ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥΕΠΙΠΕΔΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
32.Ζωολογικοί κήποι και φυσικοί βιότοποιΑναστολή λειτουργίας σε όλη της Επικράτεια σύμφωνα με την παρ. 3Αναστολή λειτουργίας σε όλη της Επικράτεια σύμφωνα με την παρ. 3Αναστολή λειτουργίας σε όλη της Επικράτεια σύμφωνα με την παρ. 3Αναστολή λειτουργίας σε όλη της Επικράτεια σύμφωνα με την παρ. 3

Τέλος, επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η μετακίνηση για τη θήρα αγριόχοιρου προς τον σκοπό αντιμετώπισης της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, και μόνο εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά τη διάρκεια ισχύος της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/68735/1777/14.7.2020 απόφασης (Β’ 3053), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/5.2.2021 (ΦΕΚ Β’ 454)

ΦΕΚ Β’ 534/10.02.2021