ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων

Αναστολή, παράταση και έκπτωση πληρωμών φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, βεβαιωμένες οφειλές ΔΟΥ και δόσεις ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών) για 4 μήνες σε ελεύθερους επαγγελματίες/ ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων (βάσει επικαιροποιημένης λίστας Κ.Α.Δ. στις 20/3/20) λόγω της διάδοσης του κορονοϊού

Παρατείνονται μέχρι και την 31/08/2020 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. οφειλών, χρεωστικού ΦΠΑ καθώς και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, που λήγουν ή έληξαν από 11/03/2020 έως και την 30/04/2020 των

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ