• Μένουμε Ασφαλείς-Προσωρινός περιορισμός συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής.

Η κυβέρνηση με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού και έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας προχώρησε προληπτικά στον προσωρινό περιορισμό των θαλάσσιων συνδέσεων με Αλβανία και Ιταλία καθώς και στον προσωρινό περιορισμό κατάπλου επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας αναψυχής (όπως κρουαζιερόπλοιων και ημερόπλοιων αναψυχής) σε ελληνικά λιμάνια και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει:

-Έλληνες πολίτες,

-κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς,

-κατόχους άδειας παραμονής

-πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,

-τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή

-τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.

– την είσοδο προσώπων, μέσω των χερσαίων συνόρων, για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα.

Η αναστολή ισχύει έως τις 30.06.2020.

Εφόσον τα ανωτέρω πλοία είναι κενά επιβατών και προέρχονται από κράτη, για τα οποία δεν ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα ή από την Ιταλία, επιτρέπεται, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, ο κατάπλους τους αποκλειστικά:

(α) σε λιμάνια και μαρίνες της ηπειρωτικής Ελλάδας και

(β) σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου. Μετά την περάτωση των εργασιών, επιτρέπεται ο απόπλους του πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι ή μαρίνα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 38426 (ΦΕΚ 2419/Β/18.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37666 (ΦΕΚ 2379/Β/16.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36808 (ΦΕΚ 2283/Β/14.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33473 (ΦΕΚ 2092/Β/31.05.20)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30341 (ΦΕΚ 1860/Β/15.05.20)

ΚΥΑ (ΦΕΚ 860/Β/15.03.2020)