• Προσωρινός περιορισμός συνδέσεων με το εξωτερικό και κατάπλου πλοίων αναψυχής.

Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19 και έπειτα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, προχώρησε στον προσωρινό περιορισμό των κάθε είδους συνδέσεων (αεροπορικών, σιδηροδρομικών, οδικών και θαλάσσιων) με την Αλβανία, την Βόρεια Μακεδονία, την Ιταλία και την Ισπανία. Ο προσωρινός περιορισμός αφορά και τον κατάπλου επαγγελματικών πλοίων θαλάσσιας αναψυχής σε ελληνικά λιμάνια και της με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει: Έλληνες πολίτες, κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητος Ομογενούς, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κυρία κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα, τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ή τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.

Η αναστολή ισχύει έως τις 31.05.2020.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30341 (ΦΕΚ 1860/Β/15.05.20)

ΚΥΑ (ΦΕΚ 860/Β/15.03.2020)