• Οφειλές από ματαιώσεις θαλάσσιου ταξιδιού

Για την αποζημίωση των επιβατών που δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί στις μετακινήσεις ή δεν επιθυμούν να ταξιδέψουν λόγω της αβεβαιότητας που υπάρχει εξαιτίας της πανδημίας ή λόγω ματαίωσης των προγραμματισμένων δρομολογίων τους και για το χρονικό διάστημα από 25/02/2020 έως και 31/10/2020, προβλέπεται η  δυνατότητα παροχής πιστωτικού σημειώματος ισχύος 18 μηνών από την ημερομηνία ταξιδιού, αντί της επιστροφής του αντιτίμου ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο δικαιούχος του πιστωτικού σημειώματος μπορεί οποτεδήποτε να κάνει χρήση αυτού σε οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου του μεταφορέα.

Το ίδιο ισχύει και για συμβάσεις ολικής ναύλωσης επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή αυτών, φυσικού ή νομικού προσώπου, των ναυλομεσιτών, ναυτικών πρακτόρων, τουριστικών γραφείων που συμβάλλονται στο ναυλοσύμφωνο και των ναυλωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων.

ΠΝΠ (ΦΕΚ 84/Α/13.04.2020) αρθ. 65