• Μέτρα για Ναυτικούς- Παράταση πιστοποιητικών ναυτικών

Η κυβέρνηση, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εργασία επί πλοίου, ιδίως των ναυτικών της ποντοπόρου ναυτιλίας, αποφάσισε την παράταση για χρονικό διάστημα έξι μηνών όλων των αποδεικτικών ικανότητας των Ελλήνων ναυτικών τα οποία, λόγω της Διεθνούς Σύμβασης STCW ’78, έληξαν ή πρόκειται να λήξουν μέχρι την 30.06.2020.

Επίσης, αντίστοιχη παράταση παρέχεται και στην αναγνώριση των αποδεικτικών και διπλωμάτων αλλοδαπών ναυτικών που υπηρετούν σε πλοία υπό ελληνική σημαία από τις ελληνικές αρχές.  

Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγεται ο κίνδυνος διακοπής των πλόων των πλοίων στο εσωτερικό και εξωτερικό εξαιτίας έλλειψης προσόντων των ναυτικών που υπηρετούν σε αυτά.

ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/Α/30.03.2020) αρθ. 64