Με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή διασποράς του κορονοϊού SARS-COV-2, η κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη έκτακτων μέτρων που αφορούν στις θαλάσσιες συνδέσεις από το εξωτερικό,

Συγκεκριμένα, από Από  Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου  2021  και ώρα 6:00   έως  τη   Δευτέρα  22   Φεβρουαρίου 2021  και ώρα 6:00  :

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

            Θαλάσσιες συνδέσεις με Τουρκία, Αλβανία      Προσωρινός περιορισμός εν όλω των θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία, Αλβανία. Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία.
            Ιδιωτικά  πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά πλοία και Κρουαζιερόπλοια          Απαγορεύεται ο κατάπλους των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων και των κρουαζιερόπλοιων, ανεξαρτήτως σημαίας, στην Επικράτεια, προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό της αλλοδαπής, καθώς και η με οποιονδήποτε τρόπο αποβίβαση επιβατών από τα πλοία αυτά. Τα παραπάνω  πλοία/σκάφη, εφόσον είναι κενά επιβατών και δεν προέρχονται από χώρες που ισχύουν ειδικά περιοριστικά μέτρα,επιτρέπεται κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, ο κατάπλους τους αποκλειστικά: (α) Σε λιμάνια και μαρίνες της ηπειρωτικής Ελλάδας, εφόσον δε πρόκειται για κρουαζιερόπλοια και στους λιμένες Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας. (β) Σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου. Μετά την περάτωση των εργασιών επιτρέπεται ο απόπλους του πλοίου, κενού επιβατών, για λιμάνι ή μαρίνα της ηπειρωτικής Ελλάδας, εφόσον δε πρόκειται για κρουαζιερόπλοια, και για τους λιμένες Ρόδου, Ηρακλείου και Κέρκυρας. (γ) Μετά τον κατάπλου των πλοίων στον λιμένα ή στη μαρίνα, κατά τα οριζόμενα στις περ. α) και β), απαγορεύεται η μετακίνησή τους εντός της ελληνικής Επικράτειας. Οι Πλοίαρχοι/Κυβερνήτες, οι πλοιοκτήτες ή εφοπλιστές ή διαχειριστές των πλοίων, καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων που παραμένουν σε μακροχρόνιο ελλιμενισμό σε λιμένες (ΕΕ και ΕΟΧ) κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID‐19, καθώς και με τις οδηγίες προς τις υγειονομικές αρχές και τους φορείς εκμετάλλευσης πλοίων για τον κατάπλου πλοίων στο πλαίσιο επισκευών σε ελληνικά ναυπηγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID‐19, οι οποίες βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (https://www.ynanp.gr/el/ ), καθώς και στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (https://eody.gov.gr/ ). (δ) Τα πληρώματα των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, αμέσως μετά τον αρχικό κατάπλου τους σε λιμάνι ή μαρίνα της χώρας, παραμένουν σε υποχρεωτικό περιορισμό επτά (7) ημερών εντός του σκάφους/πλοίου και υπόκεινται με δικές τους δαπάνες σε εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κορονωϊού  COVID‐19 στην ελληνική Επικράτεια.  ΦΕΚ Β 454/05.02.2021,προηγ. ΦΕΚ 174 Β΄ ΦΕΚ 14 Β’ / 07-01-21,ΦΕΚ 5487 B’ / 12-12-2020, ΦΕΚ 5256 Β’/ 29-11-2020 ΦΕΚ 5045 Β’/ 14-11-2020, ΦΕΚ 4911 Β’/ 08-11-2020, ΦΕΚ 4715 Β’/24-10-2020 ΦΕΚ 4491Β/ 12-10-2020, ΦΕΚ 4260Β/30-09-2020,ΦΕΚ 3951Β/14-09-2020 αρθ. 3,ΦΕΚ 3582Β/28-08-2020, ΦΕΚ 3397Β/13-08-2020, ΦΕΚ 3158Β/31-7-20,ΦΕΚ 2868/15-7-2020 ΦΕΚ 2660/30-6-2020, ΦΕΚ 2279Β/14-6-2020,ΦΕΚ 2091Β/31-5-2020 ΦΕΚ 1849Β/14-5-20, ΦΕΚ 1420Β/15-4-20)

Νομοθεσία: ΦΕΚ Β 454/05.02.2021,