• Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού συνδέσεων με την Τουρκία προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού.

Η κυβέρνηση με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορονοϊού και έπειτα από εισήγηση της  Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας προχώρησε στον προσωρινό περιορισμό των θαλάσσιων συνδέσεων με Τουρκία, καθώς και την απαγόρευση εισόδου προσώπων στην ελληνική Επικράτεια από την Τουρκία.

Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει :

α) Έλληνες πολίτες, κατόχους άδειας παραμονής, καθώς και πρόσωπα που έχουν την κύρια κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα,

β) τη διέλευση φορτηγών οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων, ακόμη και αν ως προς τους οδηγούς τους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περ. (α),

γ) τη μεταφορά εμπορευμάτων με πλοία,

δ) την είσοδο προσώπων, μέσω των χερσαίων συνόρων, για απολύτως αναγκαίες επαγγελματικές μετακινήσεις που αποδεικνύονται με τα κατάλληλα έγγραφα.

Η αναστολή ισχύει έως και τις 15.07.2020.

Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία εξάπλωσης του ιού και με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας θα ληφθούν οι αποφάσεις για παράταση ή μη του μέτρου.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41015 (ΦΕΚ2660/Β/30.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 33471 (ΦΕΚ 2091/31.05.2020)

ΚΥΑ (ΦΕΚ 989/Β/22.03.2020)

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1420/Β/15.04.2020)

ΚΥΑ (ΦΕΚ 1849/Β/15.05.20)