• Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού του κατάπλου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων προς περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού

Η Κυβέρνηση, για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διάδοση του κορονοϊού στην ελληνική επικράτεια, προχώρησε σε προσωρινό περιορισμό του κατάπλου των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και των επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, ανεξαρτήτως σημαίας, στην ελληνική Επικράτεια, προερχόμενων από οποιονδήποτε γεωγραφικό προορισμό της αλλοδαπής, καθώς και στον περιορισμό της αποβίβασης επιβατών από τα σκάφη αυτά .

Εφόσον τα ανωτέρω πλοία είναι κενά επιβατών και δεν προέρχονται από κράτη για τα οποία ισχύουν ειδικότερα περιοριστικά μέτρα, επιτρέπεται ο κατάπλους τους αποκλειστικά σε ναυπηγεία της ηπειρωτικής Ελλάδας, που αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του ναυπηγείου, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής μετά από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Για τα κρουαζιερόπλοια εξακολουθούν να ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα.

Οι περιορισμοί ισχύουν έως και 31.5.2020 και ώρα 15:00.

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 30341 (ΦΕΚ 1860/Β/15.05.20)