• Απαγόρευση του απόπλου και κατάπλου κρουαζιερόπλοιων, ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και επαγγελματικών τουριστικών πλοίων στην ελληνική Επικράτεια, προς περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού

Από 25/5/2020 έως και 01/06/2020 απαγορεύεται ο απόπλους και ο κατάπλους, εντός ελληνικής επικράτειας, ανεξαρτήτως σημαίας:

  • Κρουαζιερόπλοιων
  • Ιδιωτικών πλοίων/σκαφών αναψυχής, με εξαίρεση εκείνων που μεταφέρουν μέχρι δώδεκα (12) επιβάτες με οπωσδήποτε ελάχιστη απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ τους
  • Επαγγελματικών τουριστικών πλοίων, με εξαίρεση της περίπτωσης μετακίνησής τους στον αρχικό λιμένα επαγγελματικής τους δραστηριοποίησης εφόσον είναι κενά επιβατών και κατόπιν αδείας της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής

                   ΚΥΑ (ΦΕΚ 1994/Β/24.05.2020)