Αναστολή Λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  από Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00, (προηγ.ΦΕΚ 4899 Β’/ 06-11-2020ΦΕΚ 4829 Β’ /2-11-2020ΦΕΚ 4709Β/ 23-10-2020, ΦΕΚ 4484Β/ 11-10-2020, ΦΕΚ 4259Β/30-09-2020, ΦΕΚ 3958Β/15-09-2020, αρθ. 21 & 30 ΦΕΚ 3611Β/28-08-2020,ΦΕΚ 3165Β/31-7-20αρθ. 21 &30, ΦΕΚ 3099Β/26-7-20αρθ. 20 & 29,ΦΕΚ 2798/11-7-2020αρθ. 19 & αρθ. 28ΦΕΚ 2601/27-6-2020 αρθ. 19ΦΕΚ 2401Β/17-6-2020,ΦΕΚ 2277Β/14-6-2020, ΦΕΚ, 2168Β/04-6-2020, ΦΕΚ 2087Β/31-5-2020, ΦΕΚ 1988Β/23-5-2020

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΙΣ ΔΣΕΝ από Δευτέρα 18  Ιανουαρίου 2021 ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα  25 Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00, ΦΕΚ 89 Β΄/16.01.2021 

Α) Για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών των σχολών εφαρμόζονται τα μέτρα που ισχύουν για τις δημόσιες υπηρεσίες

Β) Για την εκπαιδευτική λειτουργία των σχολών προβλέπονται:

  • Τηλε-εκπαίδευση
  • Αναστολή κάθε είδους εκπαιδευτικής διαδικασίας με φυσική παρουσία.
  • Αναστολή διενέργειας εξετάσεων με φυσική παρουσία.
  • Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθηκών, αιθουσών κοινόχρηστων ηλεκτρονικών υπολογιστών, αναγνωστηρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων των Α.Ε.Ι.
  • Απαγόρευση ημερίδων, συνεδρίων και πάσης φύσεως εκδηλώσεων εντός των σχολών

ΦΕΚ 89 Β΄/16.01.2021