Στις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, θα πρέπει να εφαρμόζονται τα εξής προληπτικά μέτρα:

– Κατά τη θεωρητική εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να τηρούν απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου εντός των κλειστών χώρων.

– Κατά τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης, μπορούν να επιβαίνουν στα σκάφη μήκους έως και έξι (6) μέτρων έως τρία (3) άτομα και στα μεγαλύτερα σκάφη έως τέσσερα (4) άτομα.

– Στις γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας εκπαιδευτή υποψήφιων χειριστών ταχυπλόων σκαφών, που διενεργούνται σε κλειστό χώρο, μεταξύ των εκπαιδευομένων τηρείται απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου.

Στις σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, κατά τη θεωρητική εκπαίδευση που πραγματοποιείται εντός των κλειστών χώρων, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να τηρούν απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου.

Δεν επιτρέπεται να παρέχονται καταδυτικές υπηρεσίες αναψυχής σε άτομα που παρουσιάζουν συμπτώματα ή ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Εφόσον οι εκπαιδευόμενοι, καθώς και οι λοιποί χρήστες καταδυτικών υπηρεσιών αναψυχής χρησιμοποιούν τις ίδιες καταδυτικές συσκευές, τα επιστόμια και οι σωλήνες πρέπει να αποστειρώνονται επαρκώς, κάθε φορά που αλλάζουν εκπαιδευόμενο/χρήστη.

Οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής, καθώς και οι επιχειρήσεις εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών ακολουθούν τους περιορισμούς περί αριθμού επιβαινόντων που ισχύουν για τα σκάφη αναψυχής, εκτός εάν πρόκειται για άτομα της ίδιας οικογένειας.

Για κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.   

Τα μέτρα ισχύουν έως 15.09.2020

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.53080 (ΦΕΚ 3611Β/28-08-2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48976 (ΦΕΚ 3165Β/31.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 47421 (ΦΕΚ 3099Β/26.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44076 (ΦΕΚ 2798/Β/11.07.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 40381 (ΦΕΚ 2601/Β/27.06.2020 )

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992 (ΦΕΚ 2401/Β/17.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 36857 (ΦΕΚ 2277/Β/14.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 34781 (ΦΕΚ 2168/Β/04.06.2020)

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009 (ΦΕΚ 1988/Β/23.05.2020)